naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
naše MŠ
důležité informace
plán témat
třídní plány
rozvíjení výchov
dokumenty
fotogalerie
napište nám
autor stránek

naše město

naše akce

Interaktivní pořad Korálový útes

Karneval

Mikuláš

RC modely

Jarní tvoření

Karneval

Mikulášská nadílka

Podzimní dílnička

Road Show Bobík – bezpečnost silničního provozu

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Vinohrady Rakovník

Tajný výlet

Výlet 2015 - Zámek Krásný Dvůr

Jarní malování

Masopust

Mikuláš

Den dětí

Vítání jara

Vítání občánků

Masopustní rej

Výlety

Divadla

Besídky

 

úvodní stránka

Slovo úvodem


Naše motto: „ Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, 
rozvíjet se a učit se jiným tempem. “ 

aktuálně

Zápis do mateřské školy na šk.r. 2017/2018 
Zápis se uskuteční 3.5.2017 – středa od 8,00 do 11,00hod.a od 13,00 hod.do 15,00hod.

K zápisu se dostavte s dítětem,přineste si s sebou tyto doklady – rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,cizinci pas.

Mateřská škola Vinohrady Rakovník,Zd.Štěpánka 2232 patří do spádového obvodu Rakovník.

Kriteria přijetí do mateřské školy

Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu Rakovník s trvalým bydlištěm v Rakovníku.

1.Děti,které dosáhnou do 31.8. t.r. 5 let věku ( budou plnit povinnou školní docházku a
                                                   zápis je pro ně povinný – pokud ještě nedocházejí do MŠ)
2.Děti,které dosáhnou do 31.8. t.r. 4 let věku

3.Ostatní děti – nejprve děti ze spádového obvodu Rakovník s trvalým bydlištěm v Rakovníku,
                     které dosáhnou do 31.8. t.r. 3 let,a pak ostatní děti podle věku od nejstaršího.


Den otevřených dveří
Den otevřených dveří bude probíhat na naší mateřské škole 20.4.2017
od 8,30 do 10,00 hod. a od 15,00 do 16,00 hod.
Přijďte se podívat,budeme se na vás a vaše děti těšit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na co se těšíme v dubnu
4.4.2017 – přednáška ,,Školní zralost“ - Mgr. Radana Nicolau 
                 od 15,30 hod.v,, Červených pastelkách“
                 zveme všechny rodiče předškoláků ( bez dětí)

10.4.2017 - jarní dílnička ,,Modré pastelky“ - 15,00 hod.

11.4.2017 - jarní dílnička ,,Žluté a Zelené pastelky“ - 15,00 hod.

13.4.2017 - Velikonoční prázdniny (nahlásit na třídách kdo přijde do MŠ)

20.4.2017 - Den otevřených dveří 8,30 – 10,00 hod. 15,00 – 16,00 hod.

26.4.2017 - Třídní schůzka pro rodiče dětí,které budou v příštím školním roce plnit
                 povinnou předškolní docházku.
Schůzka je od 15,30 hod. ,,Červené pastelky“

27.4.2017 - Divadlo v MŠ - ,,Krejčík hrdina“ - vybíráme 40,-Kč

Angličtina – 5.4,12.4.,19.4.,26.4.2017 – pouze pro přihlášené

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjení výchov
Výtvarná výchova
- p.uč.Bc.Jana Mikulcová
každý sudý čtvrtek od 13,30-14,30 hod.
Na VV byla poskytnuta dotace Města Rakovník

Pohybová výchova – p.uč.Jitka Jiráčková
každé liché úterý od 15,30 – 16,15 hod.

Jóga pro děti – p.uč.Stanislava Šebková
každé sudé úterý od 15,15 – 15,45 hod. 

Angličtina – každý týden ve středu od 15,00 – 16,00 hod.

Všechny výchovy začnou v říjnu
Výtvarná výchova - 6.10.2016
Jóga pro děti - 4.10.2016
Pohybová výchova - 11.9.2016
Angličtina - 5.10.2016

Informace u p.učitelek. 
Angličtina je již naplněna.


        

kde nás najdete

projekty

jídelníček

naše práce

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

návštěvník číslo